Länkstrategi – Steg 3

Länkstrategi

En tydlig länkstrategi är en förutsättning för att lyckas bygga förtroende hos sökmotorerna. Det är viktigt att länkstrategin både ger styrka på bredden och på djupet för att få ett bra resultat. Länkar och länktext (ankartext) bör vara varierat och spritt över olika hemsidor för att ge maximal styrka. Kvalitets länkar kan skapas eller genereras på olika sätt beroende på hemsidans innehåll och inriktning.

Uppföljning – steg 4