Konkurrentanalys

Ligg steget före dina konkurrenter. För att vinna i tävligen om de första platserna i sökresultatet krävs en väl genomförd sökstrategi. Som i många andra fall är det viktigt att förstå och analysera vad konkurrenterna gör, detta gller även inom SEO. Vår konkurrentanalys genomlyser dina konkurrenter från ett SEO perspektiv. Analysen visar hur dina konkurrenter arbetar med SEO och om de gör något som är värt att lära från.

Det här ingår i vår konkurrentanalys

1. Konkurrenternas sökord
– Vilka sökord optimerar dina konkurrenter för?
– Vilka positioner har de?

2. Konkurrenternas hemsidor
– Hur väl optimerade är de?
– Vilka styrkor respektive svagheter har de?

3. Konkurrenternas länkar
– Hur ser deras länknätverk ut? Kvalitet och kvantitet?
– Hur jobbar de för att förbättra sina länkar?

4. Rekommendation
– Vad gör de som är värt att ta efter?
– Förslag på nästa steg.

Leverans:
Konkurrentanalysen levereras i ett dokument som vi går igenom tillsammans med kund.