Sökordsanalys

Sökordsanalysen är nödvändig för att fastställa en bärande SEO lösning. För att lyckas i sökresultatet krävs en långsiktig investering.  Det tar tid att nå bra resultat och det är därför viktigt att följa sökordsanalysen från början. För många kan valet av sökord vara självklart. I vissa fall är sökordsanalysen otroligt viktigt för att förstå vilka sökord som är mest lönsamma att optimera för.

Sökordsanalysen består av 3 steg.

1. Workshop
Sökordsanalysen börjar med en kort workshop tillsammans med kund. Syftet är att vi skall få en bättre förståelse för företaget med fokus på produkter/tjänster, konkurrenter och vilka termer och sökord som är vanliga i din bransch.

2. Analys
Resultatet av workshopen analyseras för att påvisa vilka sökfraser som är bäst för ditt företag. För att hitta vilka sökfraser som är bäst går vi igenom följande punkter:

  • Relevans för verksamheten
  • Konkurrenters sökord
  • Nuvarande positioner
  • Sökvolym och trender
  • Konkurrens på sökord
  • Konvertering

3. Rekommendationer och rapport
Sökordsanalysen levereras som ett dokument med tydliga rekommendationer till din sökstrategi och vilka sökord som vi anser vara bäst att optimera för. Givetvis går vi igenom analysen tillsammans med er och förklarar samtidigt vad som krävs för att nå ett bra resultat.