Uppföljning – Steg 4

Uppföljning och Rapportering

Vår uppföljning och rapportering innehåller uppdaterad och relevant statistik på de sökord som sökstrategin omfattar. Vi ger även kommentarer på varför statistiken ser ut som den gör samt kommer med förslag på eventuella förbättringar.

Uppföljning och rapportering omfattar

  • Statistik på sökorden
  • Trafikanalys
  • Förslag på förbättringar